خانه / اطلاعیه ها / آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته بهمن ۹۸ موسسه

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته بهمن ۹۸ موسسه

موسسه آموزش عالی جهادداتشگاهی خوزستان برای نیمسال بهمن ۹۸ ازبین علاقه مندان در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۸ در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

۱- كليه متقاضيان مي‌بايست داراي مدرك كارداني (فوق ديپلم) بوده و يا حداكثر تا تاريخ ۹۸/۰۶/۳۰ نسبت به اخذ مدرك مربوط اقدام نمايند. 

تبصره: در صورتي كه تشكيل كلاس براي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۹-۱۳۹۸ از سوي مؤسسه ميسر باشد، ثبت‌نام از داوطلباني كه تا تاريخ ۹۸/۱۱/۳۰ مدرك تحصيلي كارداني (فوق ديپلم) خود را اخذ مي‌نمايند، با شروع تحصيل از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ پس از ارائه مدرك مربوط بلامانع است. 

۲- كليه داوطلبان مي‌بايست پیش از مراجعه بابت هزينه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ (چهارصد هزار ریال ) از طريق واریز به شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۱۱۴۷۶۰۸۹۳۸ اقدام نموده و رسید واریز را همراه داشته باشند.

نكته: كليه متقاضيان لازم است از پيش‌نويس تقاضانامه ثبت‌نام در اين مرحله، كه در لينك ذيل اين اطلاعيه قرار گرفته است پرينت تهيه نموده و پس از تكميل به موسسه آموزش عالي مورد تقاضا ارائه نمايند.

۳- داوطلبان مي‌بايست در زمان ثبت‌ اطلاعات در سامانه مربوط از طريق دانشگاه/موسسه آموزش عالي در خصوص كدرشته مورد علاقه خود دقت و توجه لازم را بعمل آورند. بديهي است پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغيير و يا تعويض نيست.

۴- هر داوطلب مي‌تواند صرفاً متقاضي يك كد رشته‌محل در يك مؤسسه باشد. بديهي است در صورت ارسال مشخصات فرد و يا افراد در دو كد رشته‌محل و يا در دو مؤسسه، اطلاعات وي از بانك اطلاعاتي پذيرفته‌شدگان هر دو محل حذف خواهد شد. 

۵- در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت رشته محل باشد، با رعایت اولویت علمی (معدل كارداني، سهميه و … مطابق مندرجات دفترچه راهنماي ثبت‌نام) نسبت به ثبتنام مشروط متقاضیان در سامانه ثبتنام سازمان اقدام خواهد شد و سپس با توجه به تعهد اخذ شده از داوطلبان، شهريه مصوب از متقاضيان دريافت خواهد شد.

۶- كليه متقاضيان «مرد» مي‌بايست در زمان ثبت‌نام و شركت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.

۷- پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط (در دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي كه به آن مراجعه داشته‌اند) تلقي مي‌شوند و شروع به تحصيل آنان تا زمان تاييد نهايي اين سازمان بصورت مشروط خواهد بود.

۸- در صورت پذيرش نهايي داوطلبان در اين مرحله، قبولي قبلي آنان «لغو» و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و چنانچه داوطلبان متقاضي، در دوره‌هاي روزانه مندرج در اين اطلاعيه پذيرفته شوند، حتي با دادن انصراف از تحصيل نيز حق انتخاب رشته‌هاي دوره روزانه را در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال بعد (۱۳۹۹) نخواهند داشت.

مدارك مورد نياز:

۱- اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن.

۲- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.

۳- شش قطعه عكس تمام رخ ۴×۳ تهيه شده درسال جاري.

۴- مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه (براي برادران).

۵- اصل حكم مرخصي سالانه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع.

۶- اصل يا گواهي مدرك كارداني (فوق ديپلم).

۷- اصل ‌حكم ‌استخدامي و يا گواهي كارمندان رسمي و يا پيماني وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي.

۸- تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

۹- ثبت‌نام و ادامه تحصيل دارندگان مدرك معادل كارداني كه داراي شرايط مندرج در دفترچه راهنماي اين آزمون (مندرج در سايت اين سازمان) باشند، بلامانع است.پ