خانه / اخبار / اسامی پذیرفته شدگان قطعی مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ۹۷

اسامی پذیرفته شدگان قطعی مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ۹۷

زمان ثبت نام

  • شنبه و یکشنبه ۱۸ و ۱۹ اسفند ماه ۹۷
  • ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰

مدارک ثبت‌نام

  • اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم با امضاء و مُمهور به مُهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.
  • اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم نظام جديد با امضاء و مُمهور به مُهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.
  • اصل و يا گواهي مدرك پيش‌دانشگاهي با امضاء و مُمهور به مُهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.
  • گواهي اخذ مدرك كارداني براي آن دسته از دارندگان مدرك ديپلم نظام جديد كه فاقد مدرك پيش‌دانشگاهي مي‌باشند.
  •  اصل شناسنامه و ۲ برگ كپي از صفحات آن.
  • اصل كارت ملي و ۲ برگ كپي از آن.
  • شش قطعه عكس ۴×۳ تهيه شده در سال جاري.
  • مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.

اسامی پذیرفته شدگان قطعی

 
نام نام خانوادگی  رشته قبولی
حميد غزال معماري داخلي
رومياني زاده ارسلان معماري داخلي
جرفي سارا مهندسي برق
رييسي زاده محمدجواد مهندسي برق
سنگ برموگهي علي مهندسي برق
سواعدي فاطمه مهندسي برق
كناني مهدي مهندسي برق
احمديان علي مهندسي عمران
احياالدين سحرخيز علي مهندسي عمران
افشارپور محمدامين مهندسي عمران
اميري فراز مهندسي عمران
باغباني محمدامين مهندسي عمران
زلقي مريم مهندسي عمران
سياه پلو ياسمن مهندسي عمران
كرماني حسين مهندسي عمران
كياني علي مهندسي عمران
مرادي برزگرزاده محمد مهندسي عمران
مقدم احسان مهندسي عمران
جهان پور اراد مهندسي كامپيوتر
شادمهر سجاد مهندسي كامپيوتر
قنبري مرداسي مهدي مهندسي كامپيوتر
كجبافيان زهرا مهندسي كامپيوتر
مزرعه فرد محمدمهدي مهندسي كامپيوتر
يارعلي محمد مهندسي كامپيوتر
احتشام زاده داود مهندسي معماري
رحيمي خواه محمد مهندسي معماري
زكي رضا مهندسي معماري
طيبي علي مهندسي معماري
فرشيدي نيلوفر مهندسي معماري
اله ديني سپيده مديريت بازرگاني
ايت ياسين مديريت بازرگاني
عذار محمدجواد مديريت بازرگاني
غلام نژاد علي مديريت بازرگاني
گرجيان الناز مديريت بازرگاني
موسوي شوار ميلاد مديريت صنعتي
برشدي فاطمه معماري داخلي
جهان بين پگاه معماري داخلي
حسيني شفايي ايه السادات معماري داخلي
شريفي ساجده معماري داخلي
شمخاني شهرزاد معماري داخلي
عندليب دزفولي ياسمن معماري داخلي
قلمي فرنوش معماري داخلي
مددي اناهيتا معماري داخلي
مكوندي سارا معماري داخلي
توان فر پوريا مهندسي برق
رشتي سينا مهندسي برق
عبدالخاني محمدامين مهندسي برق
قاسمي برافتابي مهدي مهندسي برق
كرمي مكوند ميكاييل مهندسي برق
ماشرفي محمدامين مهندسي برق
دغلاوي جاسمي عباس مهندسي عمران
صالحي مجتبي مهندسي عمران
اسكندري هانيه مهندسي كامپيوتر
الماسيان فاطمه مهندسي كامپيوتر
اله ديني فرهاد مهندسي كامپيوتر
الهايي سحر فهيمه مهندسي كامپيوتر
بهروزي پگاه مهندسي كامپيوتر
پاك سيرت محمدامين مهندسي كامپيوتر
جليزي محمد مهندسي كامپيوتر
حميداوي زاده محمدانور مهندسي كامپيوتر
زرگرمرادي سيده فاطمه مهندسي كامپيوتر
شريفي فرد غزال مهندسي كامپيوتر
مكوندي فاطمه مهندسي كامپيوتر
دشت بزرگ اميرحسين مهندسي معماري
رشيدي غزال مهندسي معماري
موسوي مهسا مهندسي معماري
القاصي مايده مديريت بازرگاني
سواري فاطمه مديريت بازرگاني
صالحي نسرين مديريت بازرگاني
قريشي سيدارمين مديريت بازرگاني
كردزنگنه محمد مديريت بازرگاني
منصوري زاده امين مديريت بازرگاني
ميرزايي مبينا مديريت بازرگاني
عبدالخاني بشير مديريت صنعتي
صخراوي زهرا مديريت بازرگاني
كردعزيزپورمحمدي حسين مديريت بازرگاني
اسماعيلي اسما زبان وادبيات انگليسي
پيربابا فاطمه زبان وادبيات انگليسي
چهرازي اهورا زبان وادبيات انگليسي
چيت ساز مريم زبان وادبيات انگليسي
حمزه مطوري ساجده زبان وادبيات انگليسي
خادم سادات شوشتري تارا زبان وادبيات انگليسي
خواجه فاطمه زبان وادبيات انگليسي
خورشيدسوار متين زبان وادبيات انگليسي
خوشبخت محمد زبان وادبيات انگليسي
رضايي ميرقايد ابوالفضل زبان وادبيات انگليسي
رييس زاده سپيده زبان وادبيات انگليسي
ساكي ماجده زبان وادبيات انگليسي
سياهپوري مهتاب زبان وادبيات انگليسي
شاه محمدي پيمان زبان وادبيات انگليسي
شريعت نژاد شيوا زبان وادبيات انگليسي
شيرازي الهه زبان وادبيات انگليسي
شيرزاد مريم زبان وادبيات انگليسي
طالب مهرداد زبان وادبيات انگليسي
عطايي كچويي سارا زبان وادبيات انگليسي
فرهادي مهرناز زبان وادبيات انگليسي
فرهادي نگين زبان وادبيات انگليسي
فولادي رضا زبان وادبيات انگليسي
همايوني مرضيه زبان وادبيات انگليسي
يخه پاك جميله زبان وادبيات انگليسي