خانه / اخبار تصویری / اطلاعیه آموزش –تمدید تقویم آموزشی نمیسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

اطلاعیه آموزش –تمدید تقویم آموزشی نمیسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

اطلاعیه آموزش –تمدید تقویم آموزشی

بدینوسیله به اطلاع می رساند حسب ۹۸امین جلسه شورای آموزشی، تقویم آموزشی نیمسال جاری بمنظور جبران عقب افتادگی دانشجویان ورودی ۹۹ بمدت ۲ هفته تمدید شد. بدین ترتیب زمان پایان کلاسها از ۴ دیماه به ۱۸ دیماه تغییر یافت. به تبع آن سایر تاریخ های مرتبط با پایان کلاسها نیز ازجمله زمان شروع و پایان آزمون پایان ترم تغییر داشته اند. برای دانشجویان ورودی ۹۸ و ماقبل اضافه شدن ۱۴ روز بشرط تکمیل سرفصل میتواند برای برگزاری کلاس جبرانی، رفع اشکال، تحویل پروژه و یا فرجه آزمونها در نظر گرفته شود.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی