خانه / اخبار تصویری / اعمال سقف تعداد درس قابل حذف یا اضافه در انتخاب واحد نیمسال ۹۸۹۹-۲

اعمال سقف تعداد درس قابل حذف یا اضافه در انتخاب واحد نیمسال ۹۸۹۹-۲

بدینوسیله متن مصوبه شماره ۲ مربوط به ۸۰ امین جلسه شورای آموزشی به مورخ ۳-۴-۹۸ جهت اطلاع دانشجویان کلیه وردی ها ومقاطع اعلام می گردد. بدیهی است این مصوبه برای حذف و اضافه نیمسال ۲ سال تحصیلی۹۸۹۹ اجرا شده و مسئولیت عدم توجه به آن بر عهده دانشجوست :

نظر به نابسامانی‌های ایجادشده در ترم‌های قبلی در خلال انتخاب واحد و حذف و اضافه مصوب شد از نیمسال ۲ سال تحصیلی ۹۸۹۹ هر دانشجو در خلال حذف و اضافه صرفاً بتواند ۲ درس را حذف و یا اضافه نماید. در این خصوص محدودیتی ازنظر تعداد واحد هر درس وجود نخواهد داشت.

مطلب پیشنهادی

اطلاعیه شماره ۲ پذیرفته شدگان سوابق تحصیلی-تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی پیوسته

اطلاعیه شماره ۲ پذیرفته شدگان سوابق تحصیلی-تمدید مهلت ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته …