خانه / اخبار تصویری / ترم تابستان ویژه دانشجویان فارغ التحصیل

ترم تابستان ویژه دانشجویان فارغ التحصیل

دانشجویان محترم کلیه گروه های آموزشی که حداکثر ۸ واحد از مجموع واحدهای درسی ایشان برای فارغ التحصیلی بافی مانده است می توانند از یکشنبه ۱۶ تیرماه لغایت چهارشنبه ۱۹ تیرماه برای ارائه درخواست انتخاب واحدهای باقی مانده در تابستان ۹۸ به گروه آموزشی خود مراجعه نمایند. بدیهی است تصمیم نهایی با بررسی کارنامه دانشجو توسط کارشناس گروه اتخاذ می گردد و استحصال شرایط فارغ التحصیلی با ۸ واحد باقی مانده منوط به تایید کلیه نمرات نیمسال جاری است. گروه های آموزشی بعد از دریافت درخواست ها آنها را بررسی نموده و نسبت به ثبت انتخاب واحد در تابستان برای دانشجویان اقدام می نمایند. در خصوص زمان برگزاری آزمون درس و سایر اطلاعات به گروه آموزشی مراجعه نمایید

توجه: برای مراجعه به گروه لازم است فرم ۹۷۰۱ با عنوان فرم درخواست دانشجو از گروه را تکمیل نموده و فهرست دروسی که براساس آن فارغ التحصیل می شوید را در آن درج نمایید.