خانه / اخبار تصویری / جدول شهریه ثابت و متغیر کلیه مقاطع تحصیلی ورودی ۹۹

جدول شهریه ثابت و متغیر کلیه مقاطع تحصیلی ورودی ۹۹

نسخه اصلاح شده (شهریه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و روانشناسی نیز اضافه شده است)

دانشجویان محترم ورودی ۹۹، می توانید در فایل زیر جزئیات شهریه ثابت و متغییر مربوط به کلیه رشته ها و گرایشهای تحصیلی را مشاهده نمایید.