خانه / اخبار تصویری / فهرست دانشجویان محروم از آزمون فاینال نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷۹۸ بدلیل غیبت بیش از ۳ جلسه-ویرایش ۱۹-۳-۹۸

فهرست دانشجویان محروم از آزمون فاینال نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷۹۸ بدلیل غیبت بیش از ۳ جلسه-ویرایش ۱۹-۳-۹۸

ویرایش ۱۹-۳-۹۸

دانشجویان محترمی که اسامی ایشان بدلیل غیبت غیرموجه بیش از ۳ جلسه به معاونت آموزشی اعلام و در مهلت مقرر (تا امروز دوشنبه) برای امضای تعهد نامه یا تحویل مدارک و مستندات توجیه کننده غیبت و یا حذف اضطراری تکدرس به اداره آموزش مراجعه نکرده اند به استناد مصوبه جلسه ۷۹ شورای آموزشی با در نظر گرفتن ارفاق آموزشی (بجای درج نمره صفر در کارنامه)، از شرکت در آزمون پایان ترم محروم شده و تا ۷۲ ساعت بعد از آزمون مهلت دارند نسبت به حذف پزشکی اقدام نمایند. متذکر می شود این دسته از دانشجویان اگر در آزمون پایان ترم شرکت کنند بدلیل نقض مصوبه شورای آموزشی نمره صفر در کارنامه ایشان درج می گردد. ضمنا در نظر داشته باشید که با حذف پزشکی امکان هم نیاز کردن دروس پیش نیاز در نیمسال بعدی وجود نخواهد داشت. فهرست دانشجویانی که از شرکت در آزمون فاینال محروم شده اند در اطلاعیه بعدی درج خواهد شد.

دانشجویانی که نام آنها با رنگ آبی هایلایت شده اند بدلیل انتخاب واحد با تاخیر کمیسیون موارد خاص غیبت آنها موجه شناخته شده و می توانند در آزمون پایان ترم حضور داشته باشند.