خانه / اخبار تصویری / قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمان و یا انتقال در نیمسال ۱ سال ۹۸

قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمان و یا انتقال در نیمسال ۱ سال ۹۸

قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمان و یا انتقال در نیمسال ۱ سال ۹۸
درخواست هایی دانشجویی با محوریت فوق الذکر صرفا بشرط ارائه در خواست در سامانه امور دانشجویان معروف به سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir/ بررسی خواهد شد. این سامانه از ۱ اردیبشهت ۹۸ لغایت ۳۱ اردیبهشت آماده دریافت تقاضای دانشجویان است. توجه شود که موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان در سال ۹۸ به درخواست هایی که از طریق سامانه مذکور اقدام نکرده باشند، ترتیب اثر نخواهد داد.
آموزش موسسه

۴-۲-۹۸

درباره ی نوید سیاه پلو

مطلب پیشنهادی

برنامه زمانبندی حذف و اضافه و انتخاب واحد با تاخیر نیمسال دوم