خانه / اخبار تصویری / چاپ کتاب هوش هیجانی ترجمه محمد رضا ایزدی

چاپ کتاب هوش هیجانی ترجمه محمد رضا ایزدی

کتاب هوش هیجانی اثری است از دیوید والتون که با همکاری مرضیه شکوهی فر و محمدرضا ایزدی عضو هیات علمی گروه آموزشی روانشناس  موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ترجمه و توسط انتشارات شیرازه چاپ و منتشر شده است.