بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۷ که بصورت مشروط ثبت نام شده اند

۱- فائزه خان زاده ۲- ریحانه حیدری ۳-اسماء سهیل پور ۴-نگین مقدم شوشتری ۵-سید احسان حسینی ۶-متین افشانی ۷-محمد جواد رهبر ۸-علی گل زاده ۹-آیدا هرمزی نژاد ۱۰-صغری شیشه وران ۱۱-فاطمه عسافی ۱۲-پریسا سادات حجازی وفایی ۱۳-ثنا دیلمی خوزستانی ۱۴-آوا نری موسی ۱۵-امین دست حنای چهارمی ۱۶-فاطمه عصافی ۱۷-عیسی میاح …

توضیحات بیشتر »