خانه / اخبار تصویری / آیین اعطای تندیس فداکاری به دانشجویان خوزستانی

آیین اعطای تندیس فداکاری به دانشجویان خوزستانی