خانه / اخبار تصویری / برنامه اصلاح شده انتخاب واحد نیمسال ۲ سال تحصیلی ۹۸۹۹

برنامه اصلاح شده انتخاب واحد نیمسال ۲ سال تحصیلی ۹۸۹۹

درباره ی نوید سیاه پلو

مطلب پیشنهادی

اعمال سقف تعداد درس قابل حذف یا اضافه در انتخاب واحد نیمسال ۹۸۹۹-۲

بدینوسیله متن مصوبه شماره ۲ مربوط به ۸۰ امین جلسه شورای آموزشی به مورخ ۳-۴-۹۸ …