خانه / اخبار تصویری / دریافت کارت ورود به جلسه و کد احراز هویت

دریافت کارت ورود به جلسه و کد احراز هویت

مطلب پیشنهادی

اطلاعیه آموزش –تمدید تقویم آموزشی نمیسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

اطلاعیه آموزش –تمدید تقویم آموزشی بدینوسیله به اطلاع می رساند حسب ۹۸امین جلسه شورای آموزشی، …