• اخبار و اطلاعیه ها 
 • درباره گروه 
 • اعضاء هیئت علمی
 • کارکنان
 • تقویم آموزشی
 • برنامه نیمسال جاری
 • چارت های درسی
 • فرم های گروه
 • دستورالعملها
 • زمان بندی جلسات دفاع
 • افتخارات
 • آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 • دانشجویان
 • تماس با ما

 چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

گروه زبان و ادبیات انگلیسی به عنوان اولین گروه آموزشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان از سال  ۱۳۷۵ فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته در گرایش دبیری زبان آغاز نموده است و در حال حاضر دارای ۱۹۹نفر دانشجوی زبان و ادبیات و۲۳۶ نفردانشجوی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. تعداد دانش آموختگان از سال ۱۳۸۶ تعداد ۲۳۷ زن و۲۶ مرد در گرایش ادبیات و تعداد ۲۷۰ زن و ۴۴ مرد در گرایش مترجمی بوده و ۵۰۰ نفر نیز ما قبل سال ۱۳۸۶ ازین گروه فارغ التحصیل گشته اند.

رشته ها و مقاطع تحصیلی :

مدیر گروه :

 • نام و نام خانوادگی : فیروزه شیخی شوشتری
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: مدیر گروه و دبیر شورای گروه 
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه

کارشناس آموزشی گروه :

 • نام و نام خانوادگی : معصومه کتکی نیا
 • شماره اتاق : ۳۲۲
 • شماره تلفن داخلی: ۲۵۸
 • پست الکترونیکی گروه :English.department258@gmail.com

 • نام و نام خانوادگی : لاله فتحی علیزاده (مرخصی)
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی: fathializadeh@mjdkh.ac.ir
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی : فیروزه شیخی شوشتری
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی:مدیر گروه و دبیر شورای گروه
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :  اکرم السادات داوودی
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :  رودابه باورصاد احمدی (مرخصی)
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :  شاهین قربانی
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :   فرخ حیدری
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :   دکتر سارا سلیمانی کربلایی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی قراردادی 
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :   دکتر سید جواد حبیبی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی قراردادی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه

کارشناس آموزشی گروه :

 • نام و نام خانوادگی : معصومه کتکی نیا
 • شماره اتاق : ۳۲۲
 • شماره تلفن داخلی: ۲۵۸
 • پست الکترونیکی گروه :English.department258@gmail.com

مسئول آزمایشگاه زبان :

 • نام و نام خانوادگی : معصومه کتکی نیا
 • شماره اتاق : –
 • شماره تلفن داخلی: ۲۶۴
 • پست الکترونیکی :

تقویم آموزشی

برنامه نیمسال جاری

دستورالعملها

زمان بندی جلسات دفاع

افتخارات

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 • اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد
 • اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته
 • اسامی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته
 1. موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، ساختمان شماره ۱، طبقه دوم، گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، اطاق ۳۲۲
 2. ساعات مراجعه حضوری و تماس: شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۵:۳۰
 3. تلفن: ۳۳۳۴۵۳۷۲-۰۶۱ داخلی: ۲۵۸
 4. مدیر گروه : فیروزه شیخی شوشتری
 5. کارشناس گروه : معصومه کتکی نیا
 6. کانال گروه زبان و ادبیات انگلیسی – ویژه دانشجویان : Telegram.me/eldch