• درباره گروه 
 • اعضاء هیئت علمی
 • کارکنان
 • چارت های درسی
 • فرم های گروه
 • افتخارات
 • آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 • تماس با ما

گروه زبان و ادبیات انگلیسی به عنوان اولین گروه آموزشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان از سال  ۱۳۷۵ فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته در گرایش دبیری زبان آغاز نموده است و در حال حاضر دارای ۱۹۹نفر دانشجوی زبان و ادبیات و۲۳۶ نفردانشجوی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. تعداد دانش آموختگان از سال ۱۳۸۶ تعداد ۲۳۷ زن و۲۶ مرد در گرایش ادبیات و تعداد ۲۷۰ زن و ۴۴ مرد در گرایش مترجمی بوده و ۵۰۰ نفر نیز ما قبل سال ۱۳۸۶ ازین گروه فارغ التحصیل گشته اند.

رشته ها و مقاطع تحصیلی :

مدیر گروه :

 • نام و نام خانوادگی : لاله فتحی علیزاد
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: مدیر گروه
 • پست الکترونیک سازمانی: fathializadeh@mjdkh.ac.ir
 • دانلود رزومه

کارشناس آموزشی گروه :

 • نام و نام خانوادگی : ؟؟؟؟
 • شماره اتاق : ۳۲۲
 • شماره تلفن داخلی: ۲۵۸
 • پست الکترونیکی گروه :English.department258@gmail.com
 • نام و نام خانوادگی : لاله فتحی علیزاد
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: مدیر گروه
 • پست الکترونیک سازمانی: fathializadeh@mjdkh.ac.ir
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی : فیروزه شیخی شوشتری
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :  اکرم السادات داوودی
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :  رودابه باورصاد احمدی
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :  شاهین قربانی
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :   فرخ حیدری
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :   دکتر سارا سلیمانی کربلایی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :   دکتر سید جواد حبیبی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه

کارشناس آموزشی گروه :

 • نام و نام خانوادگی : ؟؟؟؟
 • شماره اتاق : ۳۲۲
 • شماره تلفن داخلی: ۲۵۸
 • پست الکترونیکی گروه :English.department258@gmail.com

مسئول آزمایشگاه زبان :

 • نام و نام خانوادگی : مهدی کاشی زاده
 • شماره اتاق : –
 • شماره تلفن داخلی: –
 • پست الکترونیکی :

چارت های درسی

فرم های گروه

افتخارات

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

تماس با ما