خانه / گروه روانشناسی

گروه روانشناسی

مدیر گروه روانشناسی:

نام و نام خانوادگی:دکترکیهان فتحی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: ke.fathi@gmail.com

کارشناس آموزشی گروه روان شناسی:

نام و نام خانوادگی : بنفشه مرادی

شماره اتاق : ۵۰۴

شماره تلفن داخلی: ۲۶۵

پست الکترونیکی گروه آموزشی روان شناسی:     Psychology.jahad@gmail.com

کانال اطلاع رسانی گروه روان شناسی:    https://t.me/psychologyj

  • معرفی گروه 
  • رزومه اعضاء هیئت علمی
  • چارت های درسی
  • فرم های گروه

گروه آموزشی روان شناسی:

گروه روان شناسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در سال ۱۳۸۶ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته روان شناسی گرایش بالینی فعالیت خود را آغاز نموده است. این موسسه در سال ۱۳۹۴ در مقطع کارشناسی پیوسته روان شناسی با گرایش عمومی نیز دانشجو پذیرفت  و از سال ۱۳۹۴ تا کنون فقط  در مقطع کارشناسی پیوسته با گرایش عمومی دانشجو پذیرفته است.

رشته ها و مقاطع تحصیلی :

  • کارشناسی پیوسته روان شناسی گرایش بالینی
  • کارشناسی پیوسته روان شناسی گرایش عمومی

مدیر گروه روان شناسی:

نام و نام خانوادگی:دکترکیهان فتحی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: ke.fathi@gmail.com

کارشناس آموزشی گروه روان شناسی:

نام و نام خانوادگی : بنفشه مرادی

شماره اتاق : ۵۰۴

شماره تلفن داخلی: ۲۶۵

پست الکترونیکی گروه آموزشی روان شناسی:     Psychology.jahad@gmail.com

کانال اطلاع رسانی گروه روان شناسی:    https://t.me/psychologyj

  اعضای هیات علمی:

 سرکارخانم دکتر کیهان فتحی

جناب آقای عبدالمجید صباغ

جنای آقای حمید تمیمی پور

جنای آقای محمد رضا ایزدی

 در این قسمت می توانید چارت های گروه را دانلود نمایید.|

چارت درسی کارشناسی روانشناسی

لیست_دروس_روانشناسی_بالینی_آموزش

  در این قسمت می توانید فرم های گروه را دانلود نمایید.|

فرم برسی مشکلات آموزشdocx