• اخبار و اطلاعیه ها 
 • درباره گروه 
 • اعضاء هیئت علمی
 • کارکنان
 • تقویم آموزشی
 • برنامه نیمسال جاری
 • چارت های درسی
 • فرم های گروه
 • دستورالعملها
 • زمان بندی جلسات دفاع
 • افتخارات
 • آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 • دانشجویان
 • تماس با ما

 چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

گروه روان شناسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در سال ۱۳۸۶ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته روان شناسی گرایش بالینی فعالیت خود را آغاز نموده است. این موسسه در سال ۱۳۹۴ در مقطع کارشناسی پیوسته روان شناسی با گرایش عمومی نیز دانشجو پذیرفت  و از سال ۱۳۹۴ تا کنون فقط  در مقطع کارشناسی پیوسته با گرایش عمومی دانشجو پذیرفته است.

رشته ها و مقاطع تحصیلی :

 • کارشناسی پیوسته روان شناسی گرایش بالینی
 • کارشناسی پیوسته روان شناسی گرایش عمومی

مدیر گروه :

 • نام و نام خانوادگی : دکترکیهان فتحی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست سازمانی: مدیر گروه
 • پست الکترونیک سازمانی: ke.fathi@gmail.com
 • دانلود رزومه

کارشناس آموزشی گروه :

 • نام و نام خانوادگی : بنفشه مرادی
 • شماره اتاق : ۵۰۴
 • شماره تلفن داخلی: ۲۶۵
 • پست الکترونیکی گروه :Psychology.jahad@gmail.com
 • نام و نام خانوادگی : دکترکیهان فتحی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست سازمانی: مدیر گروه
 • پست الکترونیک سازمانی: ke.fathi@gmail.com
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی : عبدالمجید صباغ
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی و شورای گروه
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :  حمید تمیمی پور
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی و شورای گروه
 • پست الکترونیک سازمانی: tamimipourh@gmail.com
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :  محمد رضا ایزدی
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی و شورای گروه
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه

کارشناس آموزشی گروه :

 • نام و نام خانوادگی : بنفشه مرادی
 • شماره اتاق : ۵۰۴
 • شماره تلفن داخلی: ۲۶۵
 • پست الکترونیکی گروه :Psychology.jahad@gmail.com

مسئول آزمایشگاه روانشناسی:

 • نام و نام خانوادگی : بنفشه مرادی
 • شماره اتاق : ۵۰۴
 • شماره تلفن داخلی: ۲۶۵
 • پست الکترونیکی گروه :Psychology.jahad@gmail.com

تقویم آموزشی

برنامه نیمسال جاری

دستورالعملها

زمان بندی جلسات دفاع

افتخارات

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 • اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد
 • اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته
 • اسامی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

تماس با ما