• درباره گروه 
 • اعضاء هیئت علمی
 • کارکنان
 • تقویم آموزشی
 • برنامه نیمسال جاری
 • چارت های درسی
 • فرم های گروه
 • دستورالعملها
 • افتخارات
 • آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 • تماس با ما

گروه حسابداری موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان در سال ۱۳۸۸ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته فعالیت خود را آغاز نموده است. این موسسه در سال ۱۳۹۰ در مقطع کارشناسی ناپیوسته حسابداری نیز دانشجو پذیرفت و تاکنون در هر نیمسال تحصیلی در دو مقطع پذیرش دانشجو صورت می گیرد.

رشته ها و مقاطع تحصیلی :

 • کارشناسی پیوسته حسابداری
 • کارشناسی ناپیوسته حسابداری

مدیر گروه :

 • نام و نام خانوادگی : الهام آبشیرینی
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: مدیر گروه
 • پست الکترونیک سازمانی:e.abshirini@mjdkh.ac.ir و e.abshirini@gmail.com
 • دانلود رزومه

کارشناس آموزشی گروه :

 • نام و نام خانوادگی : راضیه اشرفیان
 • شماره اتاق : ۳۱۹
 • شماره تلفن داخلی: ۲۵۷
 • پست الکترونیکی گروه :Goroh.acc93@gmail.com
 • کانال تلگرام گروه : accmjdkh@
 • نام و نام خانوادگی : الهام آبشیرینی
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: مدیر گروه
 • پست الکترونیک سازمانی:e.abshirini@mjdkh.ac.ir
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی : زهرا قانون
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی و مدیر نظارت و ارزیابی
 • پست الکترونیک سازمانی: ghanoon@mjdkh.ac.ir
 • دانلود رزومه

کارشناس آموزشی گروه :

 • نام و نام خانوادگی : راضیه اشرفیان
 • شماره اتاق : ۳۱۹
 • شماره تلفن داخلی: ۲۵۷
 • پست الکترونیکی گروه :Goroh.acc93@gmail.com

برنامه نیمسال جاری

دستورالعمل ها

افتخارات

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 • موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، ساختمان شماره ۱، طبقه دوم، گروه آموزشی حسابداری، اطاق ۳۱۹
 • ساعات مراجعه حضوری و تماس: شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۵:۳۰
 • تلفن: ۳۳۳۴۵۳۷۲-۰۶۱ داخلی: ۲۵۷
 • ایمیل گروه : Goroh.acc93@gmail.com
 • کانال تلگرام گروه: –
 • کانال سروش گروه: