خانه / دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر نظارت و ارزیابی

 •  مدیریت(معرفی واحد) 
 • ثبت نام اساتید حق التدریس 
 • آئین نامه ها
 • فرم ها 
 • تماس با ما 

  معرفی  واحد نظارت و ارزیابی

 • مدیر نظارت و ارزیابی: دکتر امین عطارزاده

                رشته تحصیلی : دکترای فیزیک هسته ای

                شماره تماس:۳۳۴۵۳۷۲-۰۶۱ داخلی ۲۲۱

                شماره اتاق: ۱۰۶

                پست الکترونیک: attarzadeh_amin@yahoo.com

                                       

 

 •  کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی: مژگان بخشی نژادیان

                  شماره تماس:۳۳۴۵۳۷۲-۰۶۱ داخلی ۲۲۰

                   شماره اتاق: ۱۰۶

 • مدیریت کلاس ها: محمدرضا عالیوند

                 شماره تماس:۳۳۴۵۳۷۲-۰۶۱ داخلی ۲۲۲

                 شماره اتاق: ۱۰۵

 راهنمای ثبت نام متقاضیان تدریس:

 1. دانلود فرم های شماره ۱و ۲  از قسمت فرم ها و تکمیل آنها
 2. مراجعه به لینک ثبت نام
 3. ورود اطلاعات و بارگذاری مدارک و فرم های تکمیل شده

لازم به ذکر است که به درخواست هایی که حاوی اطلاعات و مدارک ناقص باشند، ترتیب اثر داده نمی شود.

سامانه ثبت نام اساتید