خانه / معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 • آشنایی با حوزه معاونت آموزشی
 • آشنایی با معاون آموزشی
 • چارت سازمانی معاونت آموزشی
 • معاونین سابق آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • مسئول دفتر معاونت آموزشی
 • اداره تحصیلات تکمیلی
 • اداره نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت
 • اداره کارگزینی هیات علمی
 • اداره آموزش
 • اداره امور فارغ التحصیلان
 • گزارش ها و آمارها
 • افتخارات
 • آیین نامه ها
 • معرفی اعضای شورا ها
 • فرم ها
 • کارکنان
 • رشته ها و گرایش ها
 • تماس با ما

 

 

وظایف عمومی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی


۱. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رییس موسسه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛
۲. تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
۳. ارایه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس موسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر ؛
۴. پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه؛
۵. نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها ؛
۶. برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتهای موسسه؛
۷. همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های موسسه؛
۸. انجام سایر امور محوله از سوی رییس موسسه.

وظایف اختصاصی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی


۱. ‌اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی؛
۲. برنامه‌ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارایه گزارش لازم به هیات رییسه؛
۳. پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و‌ اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی؛
۴. اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و ضمن خدمت؛
۵. برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی – آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی؛
۶. برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛
۷. اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی؛
۸. ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارایه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد؛
۹. برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه؛
۱۰. نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع؛
تبصره : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند نسبت به تعیین سایر وظایف مرتبط با معاونت مذکور، مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.

 
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • دکتر نوید سیاه پلو
 • عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی عمران