خانه / دفتر جذب و کارگزینی اعضای هیئت علمی

دفتر جذب و کارگزینی اعضای هیئت علمی

 • معرفی
 • فرم ها
 • آیین نامه ها
 • گزارش ها و آمارها
 • اعضای کمیته جذب و  ترفیع
 • مصوبات کمیته جذب و ترفیع
 • تماس با ما
 
 • مسئول کارگزینی اعضا هیئت علمی
 • شاهین قربانی کل خواجه
 • عضو هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
 • دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه یزد
 • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ایمیل : shahin.ghorbani@gmail.com
 • رزومه

وظایف مسئول کارگزینی اعضا هیئت علمی

 • نظارت بر اجرای دقیق آیین‌نامه و بخشنامه‌های اداری، آموزشی، پژوهشی، جذب، کمیته‌های انتظامی اعضاء و غیره.
 • نظارت و اقدام بر صدور احکام کارگزینی و اصلاحیه‌های آن (افزایش ضرایب سالیانه، ارتقاء مراتب، تبدیل وضعیت‌ها، انواع پایه‌های استحقاقی و تشویقی، خدمت نظام‌وظیفه، بورس تحصیلی، ایثارگری، مدیریت‌ها، بازنشستگی، عائله‌مندی، اولاد) و غیره
 • نظارت بر اجرای ضوابط در انتخاب مدیران اجرایی، صدور ابلاغ‌ها و احکام مربوط.
 • نظارت و انجام امور مربوط به مأمورین (تحصیلی، خدمتی، پژوهشی، فرصت مطالعاتی، انتقالی) محاسبه انواع مرخصی (استحقاقی، بدون حقوق، استعلاجی و غیره) روزانه و سالیانه، عقد قراردادهای پژوهشی و غیره
 • انجام کلیه امور مربوط به جذب، گزارش، انجام خدمت و صدور کارت و همچنین تغییر وضعیت مشمولین طرح سربازی.
 • شرکت در تنظیم و تدوین صورت‌جلسه کمیته ترفیعات اعضاء و هیأت اجرایی جذب.
 • نگهداری آمار و اطلاعات روزانه کلیه اعضای هیأت علمی، بورسیه‌ها و بازنشستگان در سیستم پرسنلی و پایگاه‌های اطلاعاتی و تغذیه اطلاعاتی واحدهای مختلف موسسه.
 • بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی حائز شرایط بازنشستگی، حقوق وظیفه، وراث.
 • ارائه پیشنهادات تشکیل جلسات، اصلاح و بهبود روش‌های انجام کار در هماهنگی با واحدهای ذی‌ربط، اصلاح فرآیندها و غیره
 • انجام کلیه استعلام مدارک تحصیلی، مراکز درمانی، انجام و یا معافیت‌های خدمت وظیفه اعضای هیأت علمی.
 • صدور انواع گواهی‌ها از جمله گواهی اشتغال به کار، استعلام، انواع معرفی‌نامه و غیره
 

آمار اعضا هیات علمی (پیمانی و قراردادی)

گروه مهندسی عمران
رديف نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلي مرتبه علمی رشته تحصيلي نحوه همکاری
۱ نوید سیاه پلو دکتری استادیار آموزشی عمران-زلزله تمام وقت-پیمانی
۲ بهزاد شکرالهی یانچشمه کارشناسی ارشد مربی آموزشی عمران –سازه تمام وقت-پیمانی
۳ محمد حسین عبدالکریمی کارشناسی ارشد مربی آموزشی عمران –سازه تمام وقت-پیمانی
۴ حمید رضا هلاکویی کارشناسی ارشد مربی آموزشی عمران –سازه تمام وقت-پیمانی
۵ سید میثم هاشمی کارشناسی ارشد مربی آموزشی عمران –سازه تمام وقت-پیمانی
گروه مهندسی معماری
رديف نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلي مرتبه علمی رشته تحصيلي نحوه همکاری
۱ محمد علی کاظم زاده رائف کارشناسی ارشد مربی آموزشی مهندسی معماری تمام وقت-پیمانی
۲ حسین کاوری زاده کارشناسی ارشد مربی آموزشی مهندسی معماری تمام وقت-پیمانی
۳ سیامک ارزانی کارشناسی ارشد مربی آموزشی مهندسی معماری تمام وقت-پیمانی
۴ امید رهایی کارشناسی ارشد مربی آموزشی مهندسی معماری نیمه وقت-قراردادی
۵ حمیده قاسمی زاده کارشناسی ارشد مربی آموزشی مهندسی معماری نیمه وقت-قراردادی
گروه مهندسی کامپیوتر
رديف نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلي مرتبه علمی رشته تحصيلي نحوه همکاری
۱ محمد علی نیزاری کارشناسی ارشد مربی آموزشی کامپیوتر تمام وقت-پیمانی
۲ جمشید افشانی کارشناسی ارشد مربی آموزشی کامپیوتر تمام وقت-پیمانی
۳ حسین بیگی هرچگانی دکتری مربی آموزشی کامپیوتر تمام وقت-پیمانی
۴ علی هارون آبادی دکتری استادیار آموزشی نرم افزار کامپیوتر نیمه وقت-قراردادی
۵ ایوب زینوند لرستانی کارشناسی ارشد مربی آموزشی کامپیوتر نیمه وقت-قراردادی
۶ مکیه امیری منش کارشناسی ارشد مربی آموزشی کامپیوتر نیمه وقت-قراردادی
۷ مهسا مومنی کارشناسی ارشد مربی آموزشی نرم افزار نیمه وقت-قراردادی
گروه مهندسی برق
رديف نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلي مرتبه علمی رشته تحصيلي نحوه همکاری
۱ احسان برملا کارشناسی ارشد مربی آموزشی مهندسی الکترونیک تمام وقت-پیمانی
۲ سید محمد جواد علوی دکترای تخصصی استادیار آموزشی مهندسی الکترونیک تمام وقت-قرادادی
۳ سید مجتبی موسوی کارشناسی ارشد مربی آموزشی برق-الکترونیک نیمه وقت-قراردادی
۴ احسان ضیاء کارشناسی ارشد مربی آموزشی برق-الکترونیک نیمه وقت-قراردادی
۵ بهاره برمند نسب کارشناسی ارشد مربی آموزشی برق نیمه وقت-قراردادی
گروه روانشناسی
رديف نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلي مرتبه علمی رشته تحصيلي نحوه همکاری
۱ کیهان فتحی دکتری استادیار آموزشی روانشناسی تمام وقت-پیمانی
۲ محمد رضا ایزدی کارشناسی ارشد مربی آموزشی مشاوره تمام وقت-پیمانی
۳ یوسفعلی عطاری دکترای تخصصی استاد آموزشی مشاوره تمام وقت-قرادادی
۴ عبدالمجید صباغ کارشناسی ارشد مربی پژوهشی روانشناسی بالینی تمام وقت-پیمانی
۵ حمید تمیمی پور کارشناسی ارشد مربی پژوهشی روانشناسی تمام وقت-پیمانی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی
رديف نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلي مرتبه علمی رشته تحصيلي نحوه همکاری
۱ فیروزه شیخی شوشتری کارشناسی ارشد مربی آموزشی ادبیات انگلیسی تمام وقت-پیمانی
۲ رودابه باورصاد کارشناسی ارشد مربی آموزشی ادبیات انگلیسی تمام وقت-پیمانی
۳ اکرم سادات داودی کارشناسی ارشد مربی آموزشی زبان و ادبیات فرانسه تمام وقت-پیمانی
۴ شاهین قربانی کارشناسی ارشد مربی آموزشی آموزش زبان انگلیسی تمام وقت-پیمانی
۵ فرخ حیدری کارشناسی ارشد مربی آموزشی آموزش زبان انگلیسی تمام وقت-پیمانی
۶ لاله فتحی علیزاده کارشناسی ارشد مربی آموزشی زبان انگلیسی تمام وقت-پیمانی
۷ سید جواد حبیبی دکتری استادیار آموزشی ادبیات انگلیسی تمام وقت-پیمانی
۸ سارا سلیمانی کربلایی دکتری استادیار آموزشی ادبیات انگلیسی نیمه وقت-قرادادی
۹ سید صالح حسینی دکتری استادیار آموزشی ادبیات انگلیسی نیمه وقت-قرادادی
گروه علوم پایه
رديف نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلي مرتبه علمی رشته تحصيلي نحوه همکاری
۱ مهرداد سیلانی دکتری استادیار آموزشی ریاضی محض تمام وقت-پیمانی
۲ علیرضا الواری کارشناسی ارشد مربی آموزشی فیزیک اتمی تمام وقت-پیمانی
۳ امین عطار زاده دکتری استادیار آموزشی فیزیک تمام وقت-پیمانی
گروه حسابداری
رديف نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلي مرتبه علمی رشته تحصيلي نحوه همکاری
۱ زهرا قانون کارشناسی ارشد مربی آموزشی حسابداری تمام وقت-پیمانی
۲ الهام آبشرینی کارشناسی ارشد مربی آموزشی تمام وقت-پیمانی
۳ ابراهیم وحیدی الزه ای دکترای تخصصی استادیار آموزشی حسابداری نیمه وقت-قراردادی

اعضای شورای جذب هیات علمی

ردیف عنوان سمت در موسسه سمت در شورا
۱ سید علیرضا علوی سرپرست موسسه رئیس شورا
۲ دکتر علی بردیده قائم مقام موسسه و معاون پشتیبانی  عضو
۳ دکتر نوید سیاه پلو معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی عضو
۴ شاهین قربانی مسئول کارگزینی هیات علمی دبیر شورای جذب هیات علمی 
۵ دکتر امین عطارزاده مدیر اداره نظارت و ارزیابی عضو
       

اعضای کمیته ترفیع هیات علمی

ردیف عنوان سمت در موسسه سمت در شورا
۱ سید علیرضا علوی سرپرست موسسه رئیس 
۲ دکتر علی بردیده قائم مقام موسسه و معاون پشتیبانی  عضو
۳ دکتر نوید سیاه پلو معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی عضو
۴ شاهین قربانی مسئول کارگزینی هیات علمی دبیر کمیته ترفیع
۵ دکتر امین عطارزاده مدیر اداره نظارت و ارزیابی عضو
 ۶  دکتر هادی سامی فر  معاون پژوهش و فناوری  عضو

مصوبات کمیته ترفیع

 • موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، ساختمان شماره ۱ ، طبقه همکف، دفتر کارگزینی هیئت علمی، اطاق ۱۰۷
 • ساعات مراجعه حضوری و تماس: مطابق برنامه حضور هفتگی
 • تلفن: ۳۳۳۴۵۳۷۲-۰۶۱ داخلی: ۲۵۲
 • دورنگار: ۳۳۳۴۵۸۲۶-۰۶۱
 • وب‌سایت موسسه: www.mjdkh.ac.ir
 • ایمیل اداره آموزش: shahin.ghorbani@gmail.com