خانه / اطلاعیه‌های دانشجویی-فرهنگی

اطلاعیه‌های دانشجویی-فرهنگی

تکمیل پرسشنامه فرهنگی اجتماعی

کلیه دانشجویان نوورود سال ۹۹ اعم از کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، خواهشمند است در اسرع وقت از طریق آدرس زیر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایید. پس ارسال تائیدیه ارسال را نزد خود بایگانی نمایید تا به وقت مناسب از شما تحویل گرفته شود. http://smauni.ir/?page_id=1311 معاونت فرهنگی و دانشجویی

توضیحات بیشتر »