آیین فصل نو وِیژه دانشجویان نو ورود مهر 1396 - سه شنبه 25 مهرماه ساعت 13 سالن آمفی تئاتر موسسه (به همراه تقدیر از نفرات برتر نیمسال قبل)