خانه / اخبار تصویری / اطلاعیه آموزشی پیش انتخاب واحد نیمسال ۲

اطلاعیه آموزشی پیش انتخاب واحد نیمسال ۲

اطلاعیه آموزشی-پیش انتخاب واحد نیمسال ۲

***

به اطلاع کلیه دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی می رساند برنامه زمانبندی پیش انتخاب واحد برای روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه حد فاصل ساعت ۱۰ الی ۲۳ برنامه ریزی شده است. در این مرحله دانشجو می باید لیست دروسی که مطابق سرفصل قصد دارد در نیمسال آینده اخذ نماید را پیش-انتخاب نماید. الزاما این دروس همان دروس ارائه شده در نیمسال ۲ سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ نخواهد بود و دانشجو بنوعی دروس مورد نظر خود را پیشاپیش به گروه آموزش اعلام می نماید. شرکت در پیش انتخاب واحد الزامی بوده و صرفا دانشجویان با پیش انتخاب واحد می توانند در روزهای انتخاب واحد مطابق تقویم آموزشی شرکت کنند. ضمنا برای پیش انتخاب واحد به تسویه حساب مالی نیاز نیست.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی