خانه / اخبار تصویری / اطلاعیه ۱ ثبت نام کاردانی پیوسته ورودی ۱۴۰۰

اطلاعیه ۱ ثبت نام کاردانی پیوسته ورودی ۱۴۰۰

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان محترم خواهشمند است فایل راهنمای ثبت نام ربا بدقت مطالعه نموده و مطابق آن عمل نمایید

درباره ی نوید سیاه پلو

مطلب پیشنهادی

تقویم آموزش نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰