خانه / اخبار تصویری / اطلاعیه ۱- پذیرفته شده گان کارشناسی پیوسته سال ۹۸ (با آزمون)

اطلاعیه ۱- پذیرفته شده گان کارشناسی پیوسته سال ۹۸ (با آزمون)

جهت ثبت نام روزهای شنبه و یکشنبه ۳۰و ۳۱شهریور ماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳

به طبقه همکف ، اداره خدمات آموزشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان مراجعه فرمائید. فهرست مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام بشرح زیر است :

 1. کپی تمام صفحات شناسنامه(۴ سری)
 2. کپی کارت ملی پشت و رو (۴ سری)
 3. ۶ قطعه عکس ۴*۳ زمينه سفيد با رعايت اصول اسلامي
 4. اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و(۴سری کپی)
 5. اصل ریزنمرات دیپلم(عکسدار) ( ۴ سری کپی)
 6. اصل ریزنمرات پیش دانشگاهی(عکسدار) ( ۴سری کپی)
 7. رسید پستی مدرک پیش دانشگاهی
 8. کارت پایان خدمت جديد یا معافیت دائم جديد و يا لغو معافيت  تحصیلی مقطع قبلی و( ۲ سری کپی)
 9. تکمیل فرم ۶۰۲ با مهر و امضای مدیر دبیرستان
 10. پرینت كارنامه سلامت جسم که از آدرس زیر تکمیل شود
  http://portal.saorg.ir/physicalhealth
 11. پرینت كارنامه سلامت روان که از آدرس زیر تکمیل شود
  http://portal.saorg.ir/mentalhealth