خانه / اخبار تصویری / اطلاعیه۱- ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ۱۴۰۰-کارشناسی پیوسته

اطلاعیه۱- ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ۱۴۰۰-کارشناسی پیوسته

پذیرفته شده محترم در مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ۱۴۰۰

ضمن تبریک به جهت قبولی در موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان لطفا برای ثبت نام فایل راهنما را بدقت مطالعه نمایید

درباره ی نوید سیاه پلو

مطلب پیشنهادی

تقویم آموزش نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰