خانه / اخبار تصویری / تقویم آموزشی نیمسال ۲ سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

تقویم آموزشی نیمسال ۲ سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

اطلاعیه آموزش

بدینوسیله به اطلاع می رساند حسب ۹۸امین جلسه شورای آموزشی، تقویم آموزشی نیمسال ۲ سال تحصیلی ۹۸۹۹ برپایه برگزاری کلاسها بصورت مجازی تصویب و بشرح زیر اعلام می گردد. کلیه دانشجویان ملزم به رعایت تاریخ های مندرج در تقویم بوده و مسئولیت عدم تبعیت از تاریخ های اعلامی بر عهده دانشجوست.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی