خانه / درباره موسسه

درباره موسسه

  • وضعیت موسسه آموزش عالی

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در سال ۱۳۷۴ تأسیس و در دو رشته کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی و کاردانی کامپیوتر شروع به فعالیت نمود. این موسسه دارای زمینی به مساحت ۳/۵ هکتار و با کاربری آموزش عالی است. بر اساس گزارش آماری هیئت‌امنای موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در سال ۹۷ اطلاعات موسسه به شرح ذیل است.