خانه / نظام نامه اخلاق پژوهشی

نظام نامه اخلاق پژوهشی

 • آشنایی با منشور
 • متن منشور
 • اعضای کارگروه
 • مصوبه ها
 • فایلهای تکمیلی
 • رویدادها
 • تماس با دبیر کارگروه

آشنایی با منشور اخلاق در پژوهشی

جهت دریافت متن منشور موازین اخلاق در پژوهش اینجا کلیک نمایید.

اعضای کارگروه

 1. دکتر هادی سامی فر – معاون پژوهش و فناوری
 2. دکتر نوید سیاه پلو – مهاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 3. دکتر سید جواد حبیبی – مدیر تحصیلات تکمیلی
 4. مهندسی حمیدرضا هلاکویی– مدیر گروه مهندسی عمران
 5. دکتر کیهان فتحی– مدیر گروه روانشناسی
 6. سید رحیم قلعه تلی – عضو حقوقی کارگروه

مصوبه های کارگروه

رویدادها

تماس با دبیر کارگروه