خانه / اخبار تصویری / اطلاعیه شماره ۳ پذیرفته شدگان با سوابق تحصیلی

اطلاعیه شماره ۳ پذیرفته شدگان با سوابق تحصیلی

بدین وسیله به اطلاع آندسته از دانشجویان ورودی ۹۹ که فرآیند ثبت نام آنلاین را تکمیل نموده و شماره دانشجویی خود را دریافت کرده اند می رساند در خصوص تحویل حضوری اصل مدارک، کارشناس گروه آموزشی از طریق ارسال پیامک و یا تماس تلفنی، برنامه زمانبندی تحویل مدارک را بشما اعلام می نماید. تا آن زمان فهرست مدارکی که لازم است حضوری تحویل شود، بشرح زیر آماده نمایید:

توجه » از کلیه مدارک زیر لازم است ۳ سری کپی نیز همراه داشته باشید.

 • همراه داشتن اصل مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) + ۳ سری کپی
 • ۶ قطعه عکس ۳×۴ با پیش زمینه سفید
 • اصل یا گواهی موقت مدرک دیپلم (دیپلم نظام جدید معروف به ۶-۳-۳ و یا دیپلم فنی حرفه ای شاخه کار و دانش و یا دیپلم نظام قدیم ویژه دانش آموزان دارای مدرک پیش دانشگاهی) +۳ سری کپی
 • ریز نمرات دیپلم (مهردار و عکسدار اعم از دیپلم نظام جدید یا قدیم)+۳ سری کپی
 • تائیدیه دیپلم (ویژه نظام آموزشی جدید معروف به نظام ۶-۳-۳) – برای اخذ تائیدیه از آدرس https://emt.medu.ir/ استفاده نمایید. ضمنا حتما عنوان را «موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان» درج نموده و آدرس دقیق موسسه را بشرح « ایران ، استان خوزستان – اهواز – بلوار گلستان – انتهای بلوار پردیس، مجتمع آموزشی عالی جهاددانشگاهی خوزستان، اداره خدمات آموزشی، کد پستی ۶۱۳۹۶۸۸۸۳۹» اعلام نمایید.
 • گزارش کلی سوابق تحصیلی (کارنامه ۶۰۲ ویژه نظام آموزشی ۶-۳-۳) +۳ سری کپی
 • ریز نمرات مدرک پیش دانشگاهی (ویژه دانش آموزان نظام قدیم آموزشی)+۳ سری کپی
 • اصل مدرک پیش دانشگاهی (ویژه دانش آموزان نظام قدیم آموزشی) +۳ سری کپی
 • تائیدیه مدرک پیش دانشگاهی (ویژه دانش آموزان نظام قدیم آموزشی) – برای اخذ تائیدیه از آدرس https://emt.medu.ir/ استفاده نمایید. ضمنا حتما عنوان را «موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان» درج نموده و آدرس دقیق موسسه را بشرح « ایران ، استان خوزستان – اهواز – بلوار گلستان – انتهای بلوار پردیس، مجتمع آموزشی عالی جهاددانشگاهی خوزستان، اداره خدمات آموزشی، کد پستی ۶۱۳۹۶۸۸۸۳۹» اعلام نمایید.
 • فرم ۱ – ویژه همه دانشجویان (برای دانلود کلیک نمایید)
 • فرم ۴ – ویژه سهمیه پذیرفته شدگان منطقه ۱، رزمندگان و ایثارگران (برای دانلود کلیک نمایید)
 • فرم ۷ – ویژه همه دانشجویان (برای دانلود کلیک نمایید)
 • فرم ۱۰ – ویژه دارندگان مدرک کاردانی «داوطلبان مرد» (برای دانلود کلیک نمایید)
 • تکمیل سلامت روان از آدرس https://portal.saorg.ir/mentalhealth/ و تهیه پرینت آن