خانه / اطلاعیه‌های دانشجویی-فرهنگی

اطلاعیه‌های دانشجویی-فرهنگی

اطلاعیه امور دانشجویی موسسه در خصوص مجوز کمیسیون موارد خاص ویژه ترم تابستان

بنام خدا دانشجویان محترم برای دریافت راهنمای ثبت نام در کمیسیون موارد خاص داخلی یا استانی فایل زیر را دانلود نموده و مطابق آن عمل نمایید -راهنمای سامانه امور دانشجویی (کمسیون موارد خاص)

توضیحات بیشتر »